От 8 март НАП ще предостави предварително попълнени данъчни декларации за физическите лица. Тази година в тях за първи път ще влязат и данни за получени доходи от продажби в интернет.

В декларацията си човек ще може да уточни дали е извършвал търговска дейност в мрежата или е продавал лични вещи.

В единия случай дължи данък от 15%, в другия – не дължи нищо.

Друга новост е обявяването на продажба на превозно моторно средство, ако собственикът го е притежавал по-малко от 12 месеца.

Тогава трябва се посочи разликата между покупната и продажната цена, а дължимия данък е 10%.

Тази година при надвзет данък, освен да получат парите си по сметка, хората ще имат и друг избор – да се приспадне сумата към други техни задължения.