Платформата за краткосрочно отдаване на жилища под наем airbnb да въведе нови правила за работа, които да бъдат в услуга на потребителите. За това настоява Европейската комисия.

Платформата трябва да предоставя само крайни цени на клиентите. Така няма да има изненади като допълнителни разходи за почистване, отопление, асансьор.

Ако допълнителното таксуване не може да се изчисли предварително да е посочено, че са възможни още разходи.

Платформата ще трябва да уточни и дали жилището се дава от частно лице или фирма. „Трудно е да разбереш дали наемаш от частно лице, или от професионалист, а това има значение, защото потребителите имат различни права”, посочи еврокомисарят Вера Йоурова.

Ако жилището е наето от частно лице при спор ще го решаваме в съда. В другия случай „имаме право на рекламации и на гаранция за услугата, която ни предоставят. В този смисъл, ако услугата не съответства на това, което е рекламирано, ние ще имаме право да откажем, да искаме намаление от цената”, посочва Игнат Арсенов от Европейския потребителски център.

Според Института за анализи и оценки в туризма около 20 на сто от нощувките в Европа минават през платформата.

„Това е като експлозия, в момента много от тези, които имат свободни площи, се ориентират към отдаването им на airbnb, тъй като за София ако вие от 1 апартамент, който е 80 кв.м, може да вземете наем 600 лева, при airbnb можете да вземете 2000”, посочва Румен Драганов.

До края на август платформата трябва да приведе работата си в съответствие с европейските изисквания или е заплашена от санкции.