Общоиндустриален комитет да работи за развитие на дигиталната среда в България чрез подобряване качеството на данните и мониторинг на трафика на българските интернет сайтове (посещаемост, демография на посетителите, рекламна динамика - рекламен мониторинг) и налагането на добри международни практики на родния пазар - договореност за това постигнаха Interactive Advertising Bureau, Bulgaria (IAB Bulgaria), Българска Асоциация на Рекламодателите (БАР) и Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА).

Работното название на структурата е BIP Digital, като идеята е до декември догодина да има избран единен доставчик на данни за мониторинг на трафика на интернет сайтове и рекламните инвестиции в дигиталните медии.

"Трите организации препотвърждават позицията си, че са необходими активни действия за подобряване на рекламната среда в интернет и по-конкретно - ограничаване на фалшив рекламен трафик, пускане на реклами извън потребителския изглед, както и други фиктивни механизми за доставяне на реклами, които не се виждат от потребителите", посочват подписалите декларацията.

Текста на декларацията можете да прочетете по-долу

Ние, Interactive Advertising Bureau, Bulgaria (IAB Bulgaria), Българска Асоциация на Рекламодателите (БАР) и Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА), на база Декларацията за тристранна инициатива между IAB Bulgaria, БАР и БАКА за подобряване и развитие на дигиталната среда в България, подписана в София на 15 ноември 2019 г., и на база резултатите и изводите от работната група, сформирана от представители на трите организации за подобряване качеството на данните и мониторинг на трафика на българските интернет сайтове и за налагането на добри международни практики на българския пазар,

декларираме:

  1. Намерението си да работим за сформиране на обща индустриална структура от типа на Общоиндустриален комитет (JIC) с членове IAB Bulgaria, БАР и БАКА и с работно наименование - BIB Digital*. Желанието ни е BIB Digital да бъде готова не по-късно от м. юни 2021 г.

  2. BIB Digital ще работи за развитие на дигиталната среда в България чрез подобряване качеството на данните и мониторинг на трафика на българските интернет сайтове (посещаемост, демография на посетителите, рекламна динамика - рекламен мониторинг) и налагането на добри международни практики на родния пазар.

  3. BIB Digital ще организира конкурс и ще избере доставчик на данни за мониторинг на трафика на интернет сайтове и рекламните инвестиции в дигиталните медии, не по-късно от м. декември 2021 г.

Трите организации препотвърждават позицията си, че са необходими активни действия за подобряване на рекламната среда в интернет и по-конкретно - ограничаване на фалшив рекламен трафик, пускане на реклами извън потребителския изглед, както и други фиктивни механизми за доставяне на реклами, които не се виждат от потребителите. Трите организации приемат, че подобряването на потребителското преживяване и възможността брандовете да достигнат до всеки свой потенциален клиент по нов и по-ефективен начин е от съществено значение за по-нататъшното развитие на дигиталната среда в България.

Interactive Advertising Bureau Bulgaria, Българска Асоциация на Рекламодателите и Българска Асоциация на Комуникационните Агенции приемат, че декларираните намерения ще бъдат от полза както за потребителите, така и за медиите, рекламодателите и агенциите.

 

От името на Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB Bulgaria):
Радослав Неделчев,
Председател на Управителния Съвет,

 

От името на Българска Асоциация на Рекламодателите (БАР):
Росен Мисов,
Изпълнителен директор,

 

От името на Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА):
Ненад Лозович,
Председател на Управителния Съвет,

*BIB Digital е работно наименование на общо-индустриалния комитет, обединяващо в себе си части от абревиатурите на трите организации – BAA, IAB, BACA!

За Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB Bulgaria)

IAB е най-голямото глобално сдружение на медии, агенции, рекламодатели и технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес. Локални IAB организации има в 46 държави на 6 континента. Компании от целия свят участват в разработването и прилагането на стандарти в онлайн бизнеса и работят за развиването на дигиталната индустрия, сигурността на личните данни и електронните политики, като същевременно консултират и помагат за това и на институции като Съвета на ЕС и Сената на САЩ. Сред членовете на глобалната IAB организация са Google, Facebook, Disney, Fox Networks, LinkedIn, AT&Т и др.

Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB Bulgaria) е лицензиран представител на IAB за България.

За Българска Асоциация на Рекламодателите (БАР, https://www.baa.bg/bg)

БАР е създадена през 2008 от 11 големи рекламодатели. През 2020 тя има 25 члена. Асоциацията работи за свободна, етична и коректна търговска комуникация и сътрудничи с индустриални групи, неправителствени организации, контролни органи и държавна администрация за утвърждаване на балансирана регулаторна рамка, която уважава интересите на обществото, индустрията и потребителите. БАР работи и с организации на медиите и комуникационните агенции за постигане чрез индустриална саморегулация на високи етични стандарти в рекламата и търговските комуникации. Асоциацията стимулира развитието на инвестиционната среда за реклама и комуникации, като заедно с организации на медиите и комуникационните агенции търси пътища за подобрение на качеството и надеждността на измерванията на медийните публики.

 

За Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА)

Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Българската асоциация на комуникационните агенции е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА) от 1996 г., като отговаря на всички условия за членство и носи всички произтичащи от това права и задължения. Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена като браншова организация, за да способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика, за утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост и за пространно информиране на обществото по отношение на цялостната комуникационна стратегия и политика на организацията и нейните членове.