Всички знаем, за глобалното затопляне и че ледниците се топят. Американски учени и фотографи обаче онагледиха със снимки колко сериозно е положението.

В списанието на Американското геоложко дружество те публикуваха кадри на някои от най-големите ледници, заснети преди десетилетие и сега.

Един от тях е ледникът Солхаймайокул в Исландия, който се е свил с около 625 м от 2007 г. до 2015 г.

Ледникът Трифт в Швейцария пък се е отдръпнал с 1,17 км от 2006 г. до 2015 г.

Друг швейцарски ледник – Щайн, се е свил с 550 м между 2006 г. и 2015 г.

Предният ръб на ледника Менделхол в Аляска е отстъпил с 550 метра от 2007 г. до 2015 г.

Ледникът Кори Калис в Перу пък се е свил с 1,14 км от 1978 г. до 2016 г.

В естествени условия едни ледници се топят и отстъпват, но други растат. Измервания на съществуващите 5200 ледника на земята обаче показват, че повишаващите се температури увеличават броя на топящите се ледници и скоростта на свиването им, казват учените.

Те обясняват това предимно с причиненото от човека глобално затопляне.