Американски биоинженери са конструирали от вирусен протеин биотранзистор, управляващ работата на молекули ДНК и РНК. Това ще позволи създаването на биологичен компютър.

Транзисторът е един от основните логически елементи на електронните схеми, това е своеобразен "кран", който по сигнал – наличие или отсъствие на напрежение на един от контактите – може да пропуска или спира тока. Жером Боне от Станфордския университет и неговите колеги са създали от молекули на вирусния ензим интеграза биологичен транзистор, способен да спира или да стартира процеса на транскрипция – синтез на молекули РНК.

Устройството, което учените са нарекли "транскриптор", може да блокира или пропуска по спираловидните нишки на ДНК молекулата на ензима – РНК-полимераза, която при движението по нишките синтезира РНК. Слабо въздействие върху транскриптора може са спре или да пропусне "ток" – процес на синтез на РНК.

На базата на транскриптора американските биоинженери са разработили основни логически елементи, аналогични на компютърните. Съчетаването им позволява да бъде създадена изчислителна машина, способна да извършва логически и математически операции.

През 2012 година същата група разработи две други съставни части на биокомпютъра – механизъм за презапис и съхранение на цифрови данни в ДНК и механизъм за предаване на генетична информация от клетка на клетка, нещо като биологичен интернет.