Улавянето на въглеродния диоксид от въздуха в индустриални мащаби може да допринесе за забавяне на климатичното затопляне и дори да донесе значителни приходи, заявиха шефове на фирмата Carbon Engineering със седалище в Калгари, Канада.

Фирмата е финансирана отчасти от бащата на "Майкрософт" Бил Гейтс и е основана от редица учени, сред които нейният президент Дейвид Кийт от Харвардския университет. Сега тя се е заела със задачата да построи пилотен завод, който трябва да започне да функционира в края на 2014 г., поясни един от научните ръководители на проекта Джефри Холмс.

Ползваната технология ще комбинира два метода - единият позволява да се погълне въглероден диоксид от атмосферата, като този парников газ влиза в контакт с разтвор на натриевия хидроксид и се получава карбонат, докато другият извлича чист въглероден диоксид, който може да бъде складиран в почвата или продаден за индустриални цели, за производство на газирани напитки и биогорива. Освен това разтворът е регенериран и
използван наново.

От Carbon Engineering предвиждат да бъде построена инсталация, която напомня редица от няколко сгради. Общата им фасада е съставена от големи турбини, които поглъщат съдържащия въглероден диоксид въздух и изхвърлят чист въглероден диоксид.

"Разбира се, хрумването да се извлича въглероден диоксид от атмосферата е добро, заяви Патрик Аленбек от университета в Монреал, който е експерт по използването на микроводорасли като биогорива. То обаче ще е от полза само ако въглеродният диоксид бъде отстранен от кръговрата на въглерода за векове и дори за хилядолетия, а това засега не е предвидено от Carbon Engineering.

Защото ако отново бъде използван в газираните
напитки и биогоривата, въглеродният диоксид ще се окаже в атмосферата след отварянето на бутилката и изгарянето на горивото."