Импрегнираните облекла за спорт и туризъм съдържат прекалено много химически продукти, които могат да са опасни както за човешкото здраве, така и за околната среда, предупреди Грийнпийс.

Организацията е изследвала за токсични химикали 14 дамски и детски облекла. Всички те съдържали перфлуорирани съединения. Това са химични полимери, използвани заради тяхната топлинна изолация и непромокаемост, както и заради свойството да отблъскват прахта. Те се съдържат също в продукти против петна, домакинските съдове с незалепващо покритие и в някои опаковки.

"Перфлуорираните съединения се концентрират в околната среда, в храната и питейната вода, те въздействат и върху човешкото здраве" – пише Грийнпийс на сайта си на немски език и настоява производителите на спортни облекла да заместят тези съединения с по-безопасни.

Природозащитната организация води от лятото на миналата година кампанията "Детокс" срещу замърсяването на водата с химикали от текстилната индустрия.