Рибари след първоюлския си улов в Созопол разтоварват рибата, за да бъде транспортирана към преработвателно предприятие. Там тя се замразява и се разпраща по магазините.

По техни думи, тя е много крехка и не може да бъде дълго време държана, затова и се налага да се замразява.

Снимка: Ладислав Цветков

Нашата черноморска цаца е любимо мезе към студена бира в летните горещини. За други видове като чернокоп например ще трябва да се изчака късната есен. Риба има, но, за жалост, поради начина на промишлен улов, в мрежите влизат и видове, които не представляват промишлен интерес.

Така се нанасят щети и на биоразнообразието. На този етап не са ясни обаче други начини на улов, освен тези с големи мрежи, теглени от рибарските кораби.

Иначе знаем шеговитото “Цаца, цаца ама риба”...