Потребителите, които четат новини само в социалните мрежи са по-малко информирани, сочи ново медийно проучване. Също така е по-малко вероятно те да следят и разбират информациите за избори или за коронавируса.

Учените са анализирали данни за Съединените щати от седемте най-използвани канала за новини – социални мрежи, новинарски уебсайтове и приложения, местни медии, кабелни и ТВ оператори, радио и печат. Те установяват, че един на всеки пет американци или 18% използват социалните мрежи за достигане на политически новини. Тези хора обикновено са по-млади и е по-малко вероятно да са представители на бялата раса.

Едва 8% от тези потребители следят новините за предстоящите президентски избори в САЩ „отблизо“, а една четвърт следят новините за пандемията по-задълбочено. Тези данни са значително по-ниски от всички останали групи, но се доближават до тези на хората, информиращи се от телевизията.

Американците, които се информират само от социалните мрежи не само, че не са ангажирани с новинарския поток, а са и далеч по-малко информирани за настоящите събития. Около половината от тях са заявили, че разбират „много добре“ и „сравнително добре“ новините за предстоящите избори в сравнение със 78% от респондентите, които черпят информация от телевизията.

На участниците в проучването са зададени и въпроси на политически теми, като около 43% са отговорили правилно. Макар малко от тези, които се информират онлайн да са избрали грешни отговори, 39% заявяват, че не са сигурни.

Потребителите на новини в социалните мрежи е по-вероятно да се сблъскат с неверни твърдения за пандемията и предстоящите избори в Щатите. По-притеснителното е, че учените установяват, че именно тези потребители е по-вероятно да повярват на неверни твърдения.