Индийски стартъп се бори с преработването и дългите часове работа извън работно време със специални съобщения на компютрите на служителите.

В секундата, когато приключи работното време, на екраните на работниците се изписва надпис "Моля, приберете се вкъщи". Появява се и предупреждение, че системата ще се изключи сама.

Първоначално за работещите това било шок, но сега повечето от тях казват, че имат по-голяма мотивация и спят по-добре. СЗО предупреждава, че дългите часове работа убива стотици хиляди хора всяка година.