Мъртво море всъщност не е море, а депресия – вътрешноконтинентално безотточно езеро, разположено между Израел, Йордания и палестинските територии. Известно е още като „дъното на света”, защото е на 396 метра под морското равнище. То е на практика почти негодно за живот, но сега и собственото му оцеляване е поставено под сериозна въпросителна.

В Мъртво море се влива само река Йордан, като езерото е световен рекордьор по соленост. Съдържанието на натриев хлорид във водите на Мъртво море е 330 промила. За сравнение в Черно море то е 17 промила, а в Индийския океан варира между 32 и 35.

Скоро на мястото му обаче може да остане само солта.

Откъде идва заплахата?

През последните десетилетия екологичните щети, понесени от Мъртво море, са ужасяващи. Нивото му намалява с повече от метър всяка година.

Някои смятат, че заплахата е породена от климатичните промени и сушата в региона, но повечето учени са категорични, че причината е единствено човешката дейност. Отклоняването на естествените му водоизточници за задоволяване на битовите нужди на местното население и добивът на полезни изкопаеми оказват пагубно влияние на Мъртво море.

Снимка: pixabay

Знаците на гнева на природата са навсякъде. Въпреки че е популярна туристическа атракция, по-голямата част от местността е труднодостъпна заради многобройните пукнатини и малки депресии, образували се през последните години.

The Red-Dead Project

Изчезващото Мъртво море може да предизвика конфликти между страните в региона, защото може да остави цели държави без ключови ресурси.

Затова през 2013 г. Израел, Йордания и палестинската власт подписват споразумение за изграждане на водопровод, който да го свърже с Червено море и така да се предотврати екологичната катастрофа.

Проектът се нарича The Red-Dead Project.

Природозащитниците обаче са притеснени, че това ще има обратен ефект и смятат, че проектът всъщност може да „убие” Мъртво море. Опасенията им са свързани с различния химически състав на водата в двете морета и с това какъв ще бъде резултатът от смесването.

Тъй като Мъртво море е неблагоприятна среда за живите организми, проектът може да окаже негативно въздействие и върху биологичното разнообразие в залива Акаба в Червено море.

Въпреки че се полагат усилия да се намери трайно решение на проблема, ако темпото на намаляване на нивото на Мъртво море се запази, през 2050 г. то вероятно вече ще е останало в историята.