За учителите и техните ученици това ще е последният безгрижен уикенд и ваканцията свършва. От понеделник звънецът в училище започва да звъни.

От много звънене през годините един от тях… пресипна. Два пъти на час, десет на ден, петдесет на седмица, двеста на месец, хиляда и осемстотин на учебна година.

Той отново зазвъня от тонколоните като мелодия, която компютърът без умора пуска и спира.

За последното във Френската гимназия звънецът звъня на 30 юни, последният звънец. От понеделник звънецът ще зазвъни пак. Само още два дни тишина.