Александър Стуб е един от най-активните държавни лидери в Twitter. Той сам поддържа профила си още от периода, когато беше министър по европейските въпроси на Финландия.

Освен че споделя резултатите и снимките от срещи с европейски и световни партньори и финландци, той често показва и красиви гледки от родината си.