Изложбата „Доспехите на тракийските воини” е част от научен проект на НАИМ при БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“ с участието на 21 музея от България и 2 музея от Румъния.

На място всеки ще може да види находки, свързани с предпазното тракийско въоръжение - брони, шлемове, нагръдници и наколенници.

Ръководител на проекта е изтъкнатият наш учен и дългогодишен университетски преподавател проф. Тотко Стоянов. Проектът изследва основните процеси и механизми във възприемането на водещи форми на гръцкото въоръжение, на развитието на типологията и технологията на този тип артефакти не само в Тракия, но и в класическия свят.

В исторически план, резултатите от проекта имат пряко отношение към проблемите на политическата история на Тракия от втората половина на I хил. пр.Хр. и развитието на основните държавни формации на одрисите, на юг, и на гетите на север от Хемус. 

Снимка: Ладислав Цветков

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 21 април до 30 ноември 2022 г. в зала „Трезор“ на НАИМ на пл. Атанас Буров № 1.

Вижте още във видеото!