На тези, които казват, че не мога да пея, да рисувам, да стихоплетствам, ще им кажа – абсолютно сте прави. Моите таланти са другаде.