Първият изкуствен интелект на български език е факт. Той е отворен езиков модел, адаптиран към българския език и е създаден за нуждите на българското правителство, науката, бизнеса и всички български граждани. Това обяви официално Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) на представянето на – BgGPТ. 

Адаптирането на GPT технологията към българския език ще даде възможност за по-ефективно създаване и използване на приложения и решения в полза на българското образование, бизнес, здравеопазване, публична администрация и други области.

Езиковият модел е напълно отворен с разрешителен лиценз и ще може да се ползва свободно от публични и частни организации и официално ще стартира на 3 март 2024 г.

„България е една от малкото държави, която разработва такава платформа на собствен език и чиято информация остава у нас и не зависи от чужди корпорации“, коментира проф. Мартин Вечев, основател на INSAIT. 

Фурорът около ChatGPT отключи AI лавина – всички заговориха за изкуствен интелект, а технологичните гиганти започнаха да пускат свои версии. Моделите им постоянно подобряват умението си за комуникация на български език, но в крайна сметка той им остава сравнително чужд – поради простата причина, че са обучавани предимно на английски.