В София се проведе първата от поредици конференции #БъдиЕвропа. Младежкият форум се организира от Икономическият и социален съвет на Република България, в сътрудничество с Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Основната цел е да се обсъдят предизвикателствата на сегашните ученици и студенти, на младежите, които поставят начало на кариерата си. Това ще бъде постигнато чрез множество свързани с Конференцията събития и дебати, организирани на европейско и национално ниво.

Снимка: Икономически и социален съвет на България

Сред основните модератори и участници бяха, европейският комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисията – Мария Габриел, председателят на ИСС – Зорница Русева и г-н Васил Велев, в качеството му на председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Снимка: Икономически и социален съвет на България

Еврокомисарят Мария Габриел отбеляза колко важно е критичното мислене и подкрепи идеята да се обръща внимание не само на формалното, но и на неформалното образование. „Може да се учи и извън училище, и паркът, и музеят, и театърът са места, където нашите млади хора могат да учат, да бъдат новатори“, посочи тя и припомни, че тази година за първи път е създадена Европейска награда за иновативно преподаване. Учете математика, присъедини се тя към призива  на заместник-председателя на ИСС и председател на АИКБ Васил Велев, който по-рано се обърна към участниците във форума с аргумента, че природоматематическите науки развиват логическото мислене, инжинерните и дигиталните умения.

Bulgaria wants you  бе специално поканена на събитието, като една от водещите платформи за кариерно развитие у нас. Участие в дискусията взе и един от основателите на инициативата Иван Христов, който призова новото поколение активно да мисли и действа за своето бъдеще: „Най-важната ни цел е да изкараме младите хора от пасивната позиция на аморфна маса, имаща нужда от помощ. Ние, трябва да им вменим, да осъзнаят, че силата е в тях, че те са активният мотор на промяната. Трябва да не спират да търсят начини да са полезни на себе си и околните, защото само така ще получат удовлетворение и смислен живот.“