Социалните медии стават все по-популярни като канал за търсене на работа. Профилът в LinkedIn носи само плюсове, отчита HR експертът Георги К. Първанов. Там трябва да се представим кратко – кои сме, какво търсим и какъв опит имаме. Да опишем образованието, трудовия си опит, хобитата. И най-важното – да оставим достатъчно добри контакти. Чрез Facebook кандидатстваме, когато видим подходящи обяви за работа. Twitter не е толкова популярен в България. Забелязва се голям ръст на обявите в Instagram. Според Първанов това ще бъде новата мода при търсене на работа.

Снимка: iStock

От изключително значение при търсене на нова работа е да знаем какво искаме. Ако кандидатстваме безразборно за всякакви позиции в различни области, шансовете ни за успех драстично намаляват, казва експертът.

Важно е да знаем, че в България вече се прилагат нови методи за подбор на персонала, както и проверка на миналото. Т.нар. Аssessment център, или център за оценка, има четири елемента- интервю, тест, решаване на казус, игра. Интервюто може да е  структурирано- с предварително определени въпроси, или неструктурирано, при което интервюиращият търси проблемни области като например защо дълго време сме били без работа.  Правят се различни тестове, с които се проверяват личностните качества. Друг методи за подбор е решаването на казус – често той е извън областта, в която кандидатстваме. Играта се прилага по-рядко като начин за оценка на уменията.  

Снимка: Bulgaria Wants You

Все по-често се прави проверка на миналото. Работодателите проверяват основно четири неща - образование,  трудов опит,  участие във фирми и присъствие в социални медии. Бъдете много внимателни, ако профилите ви са отворени и ограничете достъпа до тях, съветва Г. К. Първанов.

  • Георги К. Първанов е управител на CTeam- компания  за управление и развитие на човешките ресурси, и член на УС на Българската Асоциация за управление на хора. Има 28 годишен опит в управлението на човешките ресурси.