Жители на пловдивското село Ръжево Конаре спонтанно блокираха тази сутрин достъпа до местна кариера. Според тях тя е причина за намаляването на подпочвените води и за трудности при поливането на земеделските им земи.

Протестиращите препречили пътя на камиони, които извозват инертните материали от коритото на реката. Полицията е отблъснала протестиращите.

Според жителите на Ръжево Конаре багери и тежка техника незаконно са газили в защитената територия на река Стряма. Утре сутринта недоволните се заканват отново да блокират черния път до кариерата.

„Пътят, по който минават, минава по земеделска земя, минава през нивите на хората и унищожава природата. Всичко е насипано с пясък, копае се долу в реката. Нямат установени пътища, минават през реката. И заради тяхната дейност кладенците на хората пресъхнаха, оставаме без подпочвена вода“, твърди Гюрга Държонова, която участва в протеста.