Здравното министерство препоръча водата в Хасково да не се използва за пиене и готвене.

Въпреки незначителния здравен риск, като превантивна мярка за населението, междуведомствената работна група на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството нарегиоалното развитие и благоустройството препоръчва водата от централното водоснабдяване в Хасково да не се използва за питейни цели, а само за хигиенни – къпане и миене.

Регионалната здравна инспекция в Хасково продължава тестовете на питейната вода в града.

Според предварителните резултати на пробите, извършени в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда, продължава да се отчита несъответствие в допустимите нива на уран.

Може да се каже, че има забрана. Това е превантивна мярка, която ще е в сила от 2 до 15 дни. На заседанието в областната управа се взе решение да се осигури питейна вода на населението – особено на обекти като болници и детски градини, с водоноски”, коментира областният управител на Хасково Минко Ангелов.  

Хората в града продължават да са притеснени, че водата е замърсена, и се съмняват, че проблемът е отстранен.

Вероятната причина за замърсяването е липсата на контрол на закрития обект за уранодобив, който е бил на няколко километра от помпената станция, смятат експерти.

Проф. Павел Панчев, който е председател на Българската асоциация по подземни води и преподавател по хидрогеология в Минно-геоложкия университет разказа, че е бил част от екип, който преди 23 години е направил препоръки за мониторинг в района на закрития рудник.

„За да се появят трикратни концентрации над допустимите, това значи, че този процес вече е настъпил. А схемата на мониторинга през 1994 г. беше да има съответните точки, да има ранно предупреждение, за да могат да се вземат адекватни мерки”, казва той.

Междувременно прокуратурата започна разследване има ли виновно забавяне на информацията за наднормено съдържание на уран – при това с половин година, както и защо мерки се вземат чак сега.

Проверката трябва да приключи до 20 дни.

Следващата седмица ще са ясни резултатите и от новите изследвания на замърсената вода.

Вижте още във видеото: