През април с постановление на Министерския съвет бяха гласувани до 50 млн. лв. субсидия от държавния бюджет, с които беше обещано да се увеличат заплатите на медицинските сестри. Както в bTV разказахме, месец – по късно постановлението е редактирано и сумата е намалена на до 6 млн. лв.  

Днес здравният министър Кирил Ананиев обясни, че затова е имало среща с касата - тя да отпусне сумата от резерва си. И отговори на въпросите на bTV.

Защо не обяснихте публично, че това постановление е редактирано. Точно, конкретно това обяснение защо не се чу?

Вижте, аз през цялото време обяснявах каква е реализацията на целта, която сме си поставили. Другото е чисто  бюджетна практика. Понеже искахме да бъдем честни към българските граждани отидохме на среща в НЗОК , проведохме този разговор и искахме тези ресурси да бъдат осигурени.

Г-н Ананиев, има разлика между това дали се дава от държавния бюджет или от резерва на касата. Бюджетът на касата се гласува от Народното събрание и не са допълнително дадени средства!  

Това са публични средства, дали е от държавния бюджет или от бюджета на касата това са публични средства! 

Г-н Ананиев касата не е ли независима институция, тя не е на подчинение на Министерския съвет? 

Тя е независима, но ние работим заедно, колегиално и не виждам нищо лошо.

Заседанието на Надзора на здравната каса, на което се взема решение за увеличение на цените на клинични пътеки и освобождаване на 50 милиона лева от резерва, е на 27 май.

От стенограмата е видно, че не е воден разговор това решение на Надзора да замести обещаните от кабинета до 50 милиона лева от държавния бюджет. 

Григор Димитров е член на Надзора и е присъствал на заседанието. В интервю за bTV той коментира, че те не са участвали в договорка тези 50 милиона лева да са за сметка на онези, които кабинета обеща да отпусне.   

"В никакъв случай ние не участваме в такава договорка. Това е извън нашите функции и не е нормално, нито е коректно, нито е правилно", коментира Григор Димитров. 

Димитров припомня, че по това време имаше протести на работещите в педиатричната болница и именно те са основната причина да бъде взето решението касата да отпусне пари от резерва си.

"Ние просто решихме това и отделихме 50 милиона, въпреки критичното състояние на резерва, за да решим проблемите в педиатрията  и донякъде в общинските болници", обясни той. 

Лекарският съюз настояваше за увеличението на цените на клиничните пътеки и освобождаването на 50-те милиона от резерва на Касата. Но от съсловната организация също отричат да е говорено това да е за сметка на субсидията от държавния бюджет.  

"Дори аз смятам, че и  обществото не е очаквало, че има замяна – едното с другото. При всички положения беше ясно, че едното е финансиране през НЗОК,  другото с пари от МС и те отиват по съвсем друг начин", каза за bTV д-р Иван Маджаров, председател на БСЛ. 

Проверка на bTV показа, че някъде сестрите са получили увеличение на заплатите си, другаде – не. Анализът на министерството, който трябва да покаже цялата картина, все още не е готов. От следващия месец ведомството редовно ще публикува средните брутни възнаграждения в държавните и общински болници. 

Междувременно от синдикат "Подкрепа" изпратиха писмо до властта с редица искания и със срок, в който настояват те да бъдат изпълнени. Част от тях са за  по-високи възнаграждения в системата и увеличаване на публичните разходи за здравеопазване като дял от Брутния вътрешен продукт.