Прокуратурата започва проверки на сайтовете, продаващи лекарствени продукти. Държавното обвинение се е самосезирало след публикации в медиите за продажба на медицински стоки на цени, надхвърлящи многократно пазарните.

Проверена е била обява в интернет, предлагаща продажба на лекарствен продукт, съдържащ активно вещество umifenovir. Посочено, че той представлява превенция срещу COVID-19, грипове тип А и Б, всякакви други вируси и ротавируси. 

Лекарството се предлага на цена от 119,90 лв. Въпросният препарат също не е разрешен за употреба в България. С цел установяване на субектите, извършващи търговия в тези сайтове, са били проверени домейните им, като е било установено, че са регистрирани в Куала Лумпур, Малайзия. Информацията и на двата сайта е оскъдна, връзката се осъществява чрез контактна форма. 

В платформа за безплатни обяви в страната е била установена такава за продажба на лекарствен продукт – прах за концентрат за инфузионен разтвор. За него също се разпространявали слухове за предполагаема ефективност в борбата срещу COVID-19. Потребител, публикувал тази обява, посочил само телефонния си номер и местонахождение – гр. Пазарджик. 

Инспекторите са констатирали продажба на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание. Тяхната продажба в интернет е в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Открити са и медикаменти, които не са разрешени за употреба в България. Разкрити са сайтове, които нямат разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и не фигурират в списъка на лицата, предлагащи лекарствени продукти за продажба. Това нарушение подлежи на налагане на глоба в размер от 5 000 лв. до 10 000 лв. 

В хода на  проверката контролните органи са проверили  общо 31 търговци на дребно с лекарствени продукти. Сред повечето от тях не са установени нарушения. Някои от тях не са свързани с Националната система за верификация на лекарства, като са им били направени предписания, съгласно делегирания регламент (ЕС) на Европейската комисия. 

Инспекторите на Изпълнителната агенция по лекарствата са посетили и други 35 адреса на територията на гр. София, за които са издадени разрешения за търговия на дребно в аптека. На място е било установено, че същите не функционират. При проверка на статуса им е било констатирано, че притежателите им не са изпълнили задължението си да уведомят по съответния ред за прекратяване на дейността си.