Справка на кои адреси у нас са регистрирани над 40 души - това са поискали от кметовете регионалното министерство и областните управители. Целта е да се проследи такъв тип злоупотреба преди вота на 11 юли.

Градоначалниците обаче обявиха, че такава справка не е възможно да се направи.

„За мен е абсолютно безумие… Системата не позволява, отваряйки я ние, да видим къде има 40 или над 40 души по настоящ адрес. Т.е. ние трябва да направим така, че човек по човек да изкараме. Ако една община е 50 хиляди - всичките 50 хиляди и да отметнем ръчно къде има регистриране повече - за нас е невъзможно“, казва кметът на Димитровград Иво Димов.