Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Перник днес издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация - Перник“, съобщиха от МОСВ.

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация. Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително.

Проверките в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „ Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД продължават.

Разследващи и жандармерия влязоха в четирите частни теца в страната за да проверят горят ли се опасни отпадъци, които да обгазяват хората.  Акцията е по разпореждане на главния прокурор след сигнал от ДАНС за „застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгарянето на отпадъци в топлофикационни дружества”.

Част от дружествата, в които влязоха експерти и униформени, са свързвани с бизнесмена Христо Ковачки.