Националната компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) и Агенцията за закрила на детето с кампания в училищата започват кампания срещу екстремната мода младежи да си правят селфи върху покрива на влак.

„Това е един проводник, но в него тече електрическа енергия, която е 25 хиляди волта. Два метра е безопасното разстояние, всяко приближаване под тези два метра до самия кабел и до конструкциите, които го държат е опасно от удар от волтовата дъга”, предупреди инж. Неделчо Спасов от Инспектората по безопасност към НКЖИ.

От Агенцията за закрила на детето и НКЖИ се опитват да убедят младежите, че рискът за живота в името на един кадър не е смелост, а безумна опасност. 

На всички вагони, които разполагат с технологични стълби и са лесни за покачване, има знаци, които забраняват качването и предупреждават за опасност. Но децата търсят точно тази опасност.

Брошурите, подготвени от ДАЗД, ще бъдат раздавани в училищата. От началото на учебната години по всички гари ще бъдат разлепени плакати с безплатния телефон за деца в риск 116 111.