Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО) направиха "първа копка" и дадоха символично начало на изграждането на Национално хранилище за съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Капацитетът на хранилището е 138 200 куб. метра, предвижда се хранилището да се експлоатира 60 години, като през целия период ще се провежда стриктен контрол както на площадката на съоръжението, така и на околната среда.

След затварянето му ще бъде подложено на мониторинг в продължение на още 300 години.

За първия етап от изграждането е осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 143 млн. лв. от Международен фонд "Козлодуй" чрез Европейската банка за възстановяване и развитие. Очаква се да бъде въведено в експлоатация през 2021 г.

Церемонията се състоя на площадка "Радиана", която се намира на територията на АЕЦ "Козлодуй" и където ще бъде изградено хранилището. Министър Теменужка Петкова отбеляза, че изграждането на националното хранилище е от изключителна важност за развитието на ядрената енергетика в България, тъй като значителна част от произвежданата електрическа енергия в страната, се произвежда от българската атомна централа.

Тя допълни, че безопасното управление на отработеното ядрено гориво и на генерираните радиоактивни отпадъци е сред приоритетите, които ясно са разписани в управленската програма на правителството.

Националното хранилище за радиоактивни отпадъци ще съхранява само ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани само на територията на страната.

В НХРАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Изграждането му е част от ангажиментите на България като страна-членка на ЕС, експлоатираща ядрени мощности.

На днешната символична първа копка на обекта присъстваха и зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство Валентин Йовев, зам.-председателя на комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов, депутати, представители на местната власт, на Европейската комисия, фонд „Козлодуй“ и ЕБВР.