Започва електронното гласуване за избирането на първия в България Съвет за развитие на гражданското общество, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Гласуването ще се извърши чрез уеб-базираната електронна платформа на адрес https://voting.government.bg/ в рамките на 10 работни дни от 00:00 ч. на 28 април. Крайният срок за подаването на глас е 23:59 ч. на 13 май 2020 г.

Гласуващите ще могат да избират между  123 неправителствени организации с нестопанска цел в обществена полза, одобрени от комисията измежду 379, които са били регистрирани за участие в процедурата по избор. 

Гласоподавателите ще могат да упражнят електронен вот чрез платформата за 14 организации, включително за себе си.

Съветът за развитие на гражданското общество ще е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Той ще дава становища по актове и документи, които се отнасят до дейността на гражданските организации, и ще координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации.

Съветът за развитие на гражданското общество ще извършва преглед на потребностите, проблемите и резултатите на гражданските организации, ще определя приоритетите, правилата и процедурите за разпределение на публични средства за финансова подкрепа на проекти с обществено значение.