След последните случаи на убийства у нас, организациите от Алианса за защита от насилие, основано на пола, излязоха с обща декларация, в която настояват за спешни законодателни промени.

Целта – гарантиране на живота и сигурността на пострадалите от насилие.

Все по-често се наблюдава насилие, прилагано при смесени бракове, както и увеличение на случаите, при които един човек извършва насилие върху няколко души.

От Алианса призовават управляващите и за незабавно влизане в сила на вече подписаната Истанбулска конвенция, която задължава държавата да реагира спешно при случаи на насилие. До този момент тя е ратифицирана от 24 държави членки на Съвета на Европа.

Конвенцията изисква от страните приемането на специално законодателство или засилване на съществуващото, осигуряването на спешна защита. Задължение на държавите ще стане да предоставят услуги за защита във всички форми – консултативни и кризисни центрове, подслони и национални телефонни линии.

Според председателя на Алианса Геновева Тишева са необходими и незабавни промени в българското законодателство.

Нарушението на ограничителната заповед, например, да се счита за тежко престъпление. „Когато се касае за убийство или телесна повреда в контекста на домашно насилие, те да бъдат наказвани по-строго, а преследването като деяние, дебненето, да бъде криминализирано до 5 години”, казва тя.

Друг приоритет е изграждането на повече защитени жилища у нас, тъй като в момента в София има един кризисен център с осем души персонал.

„На 10 хил. души население трябва да има едно място за настаняване в кризисен център”, споделя Диляна Маркова, която работи в център за възстановяване, консултиране и психотерапия.

Организациите настояват промените да станат факт до средата на октомври.

Вижте още във видеото: