Започна плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”.  Ще бъдат изпълнени планираните ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на системите на блока.

Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво. Ще продължи осъществяването на дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на блока, съобщиха от атомната централа.

Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с COVID-19.

Допускането до работните места се извършва след контрол на телесната температура, по време на работа задължително се използват лични защитни средства, работните и санитарните помещения редовно се дезинфекцират и постоянно се поддържа висока хигиена.

Направени са промени в организацията на работното време на сменния персонал, целящи ограничаване на контактите и поддържане на социална дистанция.

Предвижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на октомври. Пети блок работи с пълно натоварване на мощността.