Закриването на специализираните съд и прокуратура не противоречат на Конституцията. Това реши Конституционният съд след запитване на главния прокурор Иван Гешев.

Съдът обаче отмени квотите за преназначаване на магистратите в други съдилища и прокуратури.

Така Висшият съдебен съвет е длъжен да започне преназначаването на спецсъдиите и прокурорите без ограничение в кой съд и прокуратура по колко от тях да бъдат преместени.

Сега двете квоти във Висшия съдебен съвет имат две седмици за преназначаването на магистратите, защото спец съда и прокуратурата няма да съществуват след 28 юли.

Заедно с тях на новите места трябва да бъдат пренасочени и делата им.