„Вярвам, че Конституционният съд ще разгледа задълбочено въпроса за спецправосъдието, защото той наистина е много важен за конституционния ред в страната, за цялото общество, за правосъдието. Аз поддържам тезата, че законът за закриване на специализираното правосъдие не противоречи на основния закон. Разпоредбите са направени така, че да не противоречат на принципа на правовата държава, каквото е основното твърдение в искането на главния прокурор. Също така аз изпитвам удовлетворение от факта, че ще се сложи точка с решение на Конституционния съд на спекулациите дали това е конституционосъобразно или не, ще има една яснота, което е изключително важно за принципа на правовата държава“.

Това заяви правосъдният министър Надежда Йорданова в „Лице в лице“.

„Разбира се, това, което в момента се случва, както казва Конституцията, наличието на висящо конституционно дело не спира прилагането на закона до произнасянето на Конституционния съд, така че законът съответно влиза поетапно в сила, така както е разписано в предходните в преходните и заключителните разпоредби. Отговорност е на специализираните съд и прокуратура да организират неговото изпълнение, така както е предписал законодателният орган“, каза Йорданова.

„Официално закона ще влезе в сила в края на юли. До този момент висящите дела пред Специализирания съд и Специализираната апелативна прокуратура продължават да се гледат дори и след закриването на съда, в същите състави ще продължат да се гледат от онези дела, за които се прилага принципа за несменяемост на състава, така че да не се върнат отначало в съдебна фаза, така че тези съдии, които в момента гледат висящите дела, ще продължат да ги гледат в същата тази сграда на специализираните съд и прокуратура. Съответно прокурорите продължават да работят сега по висящите преписки или досъдебни производства. Това, което трябва да направят и в момента да свършат, е да подготвят описите, да подготвят предаването на висящите досъдебни производства пред компетентните прокуратури“, каза правосъдният министър.

„Преназначаването на магистратите било то съдии, било то прокурори (от спецправосъдието) е в компетенциите на Висшия съдебен съвет. Така е по Конституция и по никакъв начин законодателя не е отнел тази това правомощие на пленума на Висшия съдебен съвет“, заяви Йорданова.

Законът за КПКОНПИ

По отношение на Закона за КПКОНПИ правосъдният министър призна, че реформата в тази структура се случва по-бавно от очакванотo. Като причина посочи изненадващата война в Украйна, но също така все още се работи по законопроекта, тъй като „коалицията е сложна“.

Промени в образованието по право

Надежда Йорданова обяви, че предстоят промени във висшето образование относно правото. Тя разкри, че една от големите промени ще бъде въвеждането на единен държавен изпит по право след завършване на обучението.

„Важно е всички юристи да отговарят на единни стандарти. Изпитът ще бъде един за всички, без значение дали даден студент завършва право в София, Варна или Благоевград. Комисията ще бъде определяна на случаен принцип от министъра на правосъдието“, разясни Йорданова.

Според нея промените са наложителни, тъй като сама е видяла разликите в това „да учиш право в България и да учиш право в Лондон“.

Нямаме регистър на случаите за домашно насилие. Това пречи на вземане на мерки за превенция, коментира правосъдният министър.