Всеки избирател вече може да провери данните си на сайта на общината в предварителните избирателни списъци.

До 20 март всеки, който има различен постоянен и настоящ адрес, трябва да подаде заявление в общината, в която живее, че на 4 април иска да гласува по настоящия. 

Това може да стане и по електронен път на интернет страницата на съответната община.

След това избирателят ще бъде заличен от списъците по постоянния си адрес и няма да може да гласува там.