Между 3 и 5 години най-често служителите се задържат на едно и също работно място у нас. Проучване на компания за човешки ресурси, обаче показва, че колкото повече остават при един работодател, толкова по-малко смятат, че условията им на труд се подобряват.

Една четвърт от служителите у нас работят повече от 5 години на едно и също място.

Над 30% от тях обаче не смятат, че получават по-добри условия от новодошлите си колеги. Почти толкова са на мнение, че все пак лоялността вдига заплатите им.

Интересно е обаче, че колкото повече време прекарва при един работодател – оптимизмът при служителите намалява и те все по-малко смятат, че са оценени.

Васил Голов остава 2 години на предишната работа. Напуснал, защото не получил възможност за развитие.

След 8 месеца на новото си работно място е едно стъпало нагоре и отговаря за малък екип.

„Обратната връзка и оценката мотивира хората и ги кара да останат на работното място”, заяви Елена Леви, управител на кол център.

Там има служители от 8 години, но младите се задържат около 2,5 години. Според фирмата за човешки ресурси, правила проучването – хората сменят работното място на шестия месец, на третата или петата година. Причината често е заради разочарование от липсата на развитие, казват експертите.

„Когато хората достигат 3 – 5 години трябва да помислим за тяхното бъдеще, най-малкото да говорим с тях, когато вече се е запалила къщата е късно да гасиш пожаара, по-добре по-рано”, коментира Светлозар Петров, управител на компания за HR услуги.

Повечето служители в България сменят между 3 и 5 работни места в кариерата си.