Кабинетът задължи търговските вериги да предлага българска продукция на родни производители. Целта - да бъдат подкрепени малките и местните български производители и да се запази поминъка им. 

Решението беше взето по време на видеоконферентна връзка между премиера Бойко Борисов и членовете на Министерски съвет.

В постановлениете се казва, че местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. Не е упоменато каква да бъде площта

На тези места следва да се предлагат:

  • Мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;
  • Риба и рибни продукти;
  • Прясно месо и яйца;
  • Пчелен мед;
  • Пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители.

Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко.

Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна продукция.

Първоначалната идея за 50% предизвика спор между веригите и държавата.

Според Сдружението за модерна търговия, в което членуват хипермаркетите, това ще доведе до ръст на цените и дефицит на стоки.

Мярката коментира освободеният от поста заместник-министър на земеделието Чавдар Маринов в "Тази сутрин". Според него е нужна организация. 

"Трябва да е ясно – не можеш да откъснеш домата от градината и да го занесеш на търговската верига. Има си така наречената структура организация на производителите – какво искат веригите – искат количество, качество, опакова, регулярност, предвидимост, опаковки", коментира Маринов.

Кои са регионалните производители?

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област.

За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София–област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.