Отлагане на част или цели вноски по кредити за клиенти с финансови затруднения зарази кризата - това са част от възможностите, които търговските банки ще подготвят през следващите 5 дни. Това обяви председателят на Асоциацията на банките у нас Петър Андронов. 

Новите правила трябва да бъдат одобрени от БНБ.

Европейският банков орган обяви, че в условията на епидемията, няма да се налагат правилата, които задължават банките да блокират пари за всеки лош кредит.

"Кредитополучатели на банките ще могат да разсрочат по тяхно желание задълженията си за определен период от време. Могат да разсрочат главница, могат да разсрочат и лихва. Но конкретиката във всеки случай ще бъде запазена, защото при всеки клиент обстоятелствата са различни“, заяви Петър Андронов.

Предстои да се разбере как ще се бъдат изплащани пропуснатите вноски.

Вариантите са или да бъде с удължаване, с тези месеци, някои банки вече дадоха такива сигнали, при други е възможно това да се капитализира в главницата и да се разпредели по всички останали вноски, но в никакъв случай няма да е на третия или на четвъртия месец, човек да трябва да отиде и да даде накуп всички тез вноски“, каза Тихомир Тошев.

Повечето длъжници разчитат банките да проявят разбиране.

„Това е много чакано от хората с кредити, защото ние виждаме огромен ръст на безработицата, а голяма част от хората, които остават безработни, са и с кредити“, допълни Тихомир Тошев.

За да се възползват от новите мерки - кредитополучателите трябва да имат чиста кредитна история.