Дългосрочната стратегия "Визия за София" с хоризонт 2050 г. влиза за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет, съобщи кметът Йорданка Фандъкова. 

Стратегическият документ съдържа общо 24 дългосрочни цели за развитието на общината с 230 ключови стъпки и 380 конкретни мерки за постигане на целите, разпределени във времето от 2020 г. до 2050 г.  

Планът "Визия за София" обещава, че през 2050 няма да има такива гледки - междублоковите зелени площи да се застрояват, както сега. Презастрояването спира, а също и София спира да расте.

Това, което някога са били ливади, сега са квартали. София не спира да расте, дори да ни се струва вече няма накъде.

Документът ще бъде приет на два етапа, информира Фандъкова. Приоритетите в първата част са пет - компактен град, адаптивен град, многообразен град, умело привличане на ресурси и включване на гражданите.

Сегашният устройствен план не спира, а разрешава по-нататъшното строителство.

"Ако се застрои всичко, което е позволено в общия устройствен план, може да се населят още един милион души, което обаче ние не го искаме", каза арх. Любен Георгиев, ръководител на екипа, изготвил "Визия за София".

Залагаме на силните страни на нашия град. Запазваме София като зелен град, това е залегнало в целите на визията, подчерта кметът. На второ място запазване на богатото културно наследство, което е силно застрашено, възстановяване на паметниците на културата, които са общински. Работим за това София да стане град на хората, каза още Фандъкова. 

По думите на главния архитект Здравко Здравков крайната цел на визията е подобряването на качеството на живот в града.

За последните години София се трансформира от един индустриален град в град на автомобилите, който ние трябва да превърнем в град на хората. Това трябва да стане чрез поредица от стъпки, които да свалят хората от колите, да преизползваме индустриалните зони, да развием устойчиви модели и зелени площи, посочи Здравков.