Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите от държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Над 50 000 зрелостници се явиха на матурата. Изпитът започна в 8:30 ч. в 759 училища в страната. Ангажирани бяха близо 13 000 квестори.

Рано тази сутрин бе изтеглен вариант 15, по който работиха зрелостниците. Изпитният вариант беше генериран от 5 859 375 възможни комбинации.

Тази година няма промяна във формата на теста, който се състои от 22 задачи с избираем отговор, от 16 с кратък свободен отговор и от две с разширен свободен отговор.

Последният 41-ви въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

Темата на интерпретативното съчинение за зрелостниците бе „Цената на компромиса“ по произведението на Христо Смирненски „Приказка за стълбата“. Темата на есето бе „Мълчанието – сила или слабост“.

Резултатите от матурата ще излязат на 7 юни.