МОН качи на страницата си верните отговори на националното външно оценяване по математика за 4. клас.

Близо 56 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по БЕЛ и математика на 29 и 30 май. Вчера бе изпитът по български език и литература.

Тестът по математика бе с 25 задачи. Най-много са с избираем отговор, няколко с кратък свободен отговор, както и задача с разширено решение. На него трябваше да се пише с химикалка с черен цвят, позволено бе използването на линия, пергел и триъгълник.

Матурата е 60 минути, а децата със специални образователни потребности имат 30 минути повече. Оценките са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.

На втория тур Анжела няма притеснения за очакваната оценка. За всички задачи тя имаше 60 минути.

„Аз очаквам 80 или 90 точки. 60 минути – това се пада 2 минути и 80 секунди за една задача, Затова може час и половина да е“, казва четвъртокласничката Анжела Таракчиян.

„Все пак те са деца, а не студенти и може би трябва да се помисли в тази посока да бъдат по-щадящи въпросите към тях“, смята Онник Таракчиян, баща на Анжела.

Чрез тест от 25 въпроса децата трябваше да покажат, че могат да смятат, измерват и описват ситуации от реалния свят с математически модели.

„Затрудняват ги най-много текстовите задачи, както и геометричните, при които се налага да правят изчисления с формули, както и превръщането на различни мерни единици“, казва Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“.

Резултатите от изпита се оформят като брой точки, а не оценка. Те се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Изпитите продължават и юни, когато знания ще покажат учениците от VII и X клас.