ВиК секторът ще получи допълнителна компенсация в размер на 61 млн. лв. заради високите цени на електроенергията.

Това обявиха министър-председателят Кирил Петков и министърът на енергетиката Александър Николов на съвместен брифинг след заседанието на правителството днес. 

В момента цената на водата за битовите потребители е обвързана с мораториум и не може да се увеличава, но сметките на дружествата за електроенергия скочиха в пъти, което заплашва тяхната работа. 

„Очаква се по този начин да бъде стабилизирано финансовото състояние на дружествата, да бъдат погасени просрочените им задължения за електроенергия и да бъде гарантиран непрекъснат достъп до ВиК услуги на всички потребители“, посочват от правителството. 

Подпомагането на ВиК операторите ще се извърши въз основа на индивидуални договори между МРРБ и съответното дружество. Компенсациите ще бъдат изплатени до 31 март 2022 г. 

„Фактурите за електроенергия, които ще получи бизнесът през февруари, ще бъдат за значително по-ниски суми“, поясни министър Николов. Причината е, че в тях ще бъдат включени компенсациите както за декември, така и за януари. 

Наред с това предстои да бъде създадена междуведомствена работна група, която да обсъди евентуалната необходимост за подпомагане на общините и техните структури – училища, болници, детски градини, заради високите енергийни разходи. 

От неговите думи стана ясно още, че правителството работи активно и върху възможността за ускоряване на битовата газификация.