По повод на предстоящият 70 годишен юбилей, в последният работен ден на 48-то Народно събрание на Република България, неговият председател г-н Вежди Рашидов награди проф. Стоян Денчев с Почетен плакет на Парламента.

В своето писмено приветствие към юбиляря г-н Рашидов отбелязва следното: „Рядкост са хората, които могат да се похвалят с такава богата биография и които през своя професионален път са поемали толкова важни и престижни отговорности. Само човек с богата ерудиция като Вашата може да изпълни всяко свое задължение с дълбоко разбиране на проблемите и с визия за бъдещо развитие… Нека предстоящият 70-годишен юбилей Ви зареди с положителната енергия и обичта на Вашите приятели, съмишленици, колеги и студенти!“

Стоят Денчев е роден на 11 февруари 1953 год. в гр. Елхово, България. Той е известен общественик и утвърден в научната гилдия професор.

Заемал е академичната длъжност „професор“ в УниБИТ. Притежава научната степен „доктор на науките“.

Професионалното си развитие започва през 1978 год. в Централния машиностроителен институт в гр. София, като началник на научно-изследователска лаборатория. От 1986 до 1988 год. е Директор по научните въпроси в Информационния център за трансфер на технологии „Информа“, София, а през 1988 – 1989 год. е зам.-генерален директор на центъра.

Последователно става кандидат на техническите науки и за своето време е най-младия доцент (ст.н.с. II ст) в България.

Съветник в правителството на Димитър Попов през 1991 год. Началник на отдел „Структурна и технологична политика“ при първото правителство на СДС на Филип Димитров (1991 – 1992 год.). Главен секретар в правителството на Любен Беров през 1993 -1994 год. Посланик във Финландия през 1994 год. Депутат в 37-ото народно събрание. През 1995 – 1997 год. е заместник-председател на парламентарната Комисия по външна политика. До юни 1998 год. е политически секретар на Обединението за национално спасение.

Създател и дългогодишен ректор на УниБИТ. Проф. Денчев е бил два мандата Председател на общото събрание на университета, а в качеството му на ректор е осъществил международно сътрудничество с множество престижни световни и европейски университети и научни организации.

Проф. Стоян Денчев има над 260 публикации в областта на информационния мениджмънт, автоматизираните системи за обработка на информация и управление, библиотекознонието, науките за информиране, кибердипломацията, бизнес и административните комуникации, националната сигурност и др. Негови книги, монографии и учебници се намират в най-големите световни библиотеки.

Членува в много национални и международни научни и обществени организации. Проф. Стоян Денчев е бил два последователни мандата председател на Съюза на народните читалища. Понастоящем той е негов почетен председател. От 2000-та година и до сега е член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.