Производителите на зелена енергия в Югоизточна България, присъединени към мрежата на EVN България, трябва да ограничат мощността си с 60% между 10:00 и 17:00 часа в понеделник, съобщиха от енергодружеството.

Ограничаването е в изпълнение на получено в 08:44 часа на днешния 31 март, оперативно разпореждане от Електроенергийния системен оператор, уточниха от EVN.

От компанията се оплакват от краткия срок от получаването на разпореждането до началото на неговото влизане в сила и посочват, че информацията е изпратена до ВЕИ централите в 09:25 часа.

Оперативни разпореждания от ЕСО за ограничаване на ВЕИ централи бяха изпратени до EVN България Електроразпределение също и на 29 и 30 март. В събота, 29.03.2014 г., ограничението за ВЕИ централите да работят с мощност до 40% от инсталираната мощност беше за времето от 10:00 до 16:00 часа, а в неделя, 30.03.2014 г. – за времето от 10:00 до 17:00 часа.