Облекчен достъп до социални услуги, нов тип финансиране и агенция, която да следи за качеството им предвижда законопроектът за социалните услуги, който предстои да бъде приет от парламента.

Създава се нова визия на социалните услуги, а от тях  може да има нужда всеки - дете, възрастен, болен, здрав.

Ще има общодостъпни и специализирани услуги. Първите ще  могат да се ползват от всеки.
Вторите - ще се предоставят когато настъпи риск за човека или ако той има специфична потребност.

Безплатни ще са услуги като - осигуряване на подслон за бездомни, консултиране на родители за отглеждане на детето, обучение на кандидати за осиновители. Платени ще останат например дневните центрове за хора с увреждания и защитените жилища. За децата и хората без доходи всички услуги са безплатни.

Комплексът за социални услуги „Св. Георги” в Пловдив е място, където хора с деменция и психични разстройства могат да тренират джудо, голф, стрелба.

Комплексът е модел за интегрирано предоставяне на социални улуги. Новият закон ще насърчава такива.
Ще има и национална карта на услугите, която ще показва потребностите, и ще задължава общините да разкриват съответната дейност там, където има нужда от нея.

„Ще ни гарантира, че на територията на страната няма да има „бели петна" с хора, които ще останат необслужени”, заяви Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалните грижи.

Създава се и нова услуга -  „заместваща грижа”. Чрез нея за кратко някой друг ще поема грижите за нуждаещия се.

Регламентира се също асистнтската подкрепа за възрастни, включително без ТЕЛК. Предимно общините ще насочват хората, а те ще могат да избират доставчика на услугата.

Законопроектът прави опит да реши и проблема с ниското заплащане на специалистите.
Създават се стандарти за работното им натоварване и заплащането. Ще има допълнително държавно финансиране за грижите за най-тежките случаи. Промените ще влязат в сила поетапно.