Невъзможността на държавата да си събере глобите от шофьорите не ѝ дава право да ограничава правото на движение през границата на гражданите, а освен това граничните полицаи не са катаджии - с тези мотиви Върховният административен съд нареди на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления и електронни фишове за неплатени глоби на ГКПП „Кулата – Промахон“ и на ГКПП „Илинден – Ексохи“.

Решението на ВАС е окончателно. То е взето по дело, образувано по частна жалба на адвокат И. Брусева срещу разпореждане на Административен съд  - Благоевград, с което е отхвърлено искането й за прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления, електронни фишове и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложени с тях, при преминаване на двата пропускателни пункта.

В определението си върховните съдии изрично подчертават, че: „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Магистратите отбелязват също, че правомощията на граничните полицаи са да проверяват самоличността и документите на дадено лице при преминаване през пропускателния пункт и „липсва законово правомощие на органите и на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ да извършват контрол по Закона за движението по пътищата, включително проверки за невръчени наказателни постановления и електронни фишове.