Въпреки епидемичната обстановка този октомври пътуванията на българите в чужбина са 519 700, или с 5,4% над регистрираните през октомври миналата година.

Посещенията на чужденци в България пък са 567 600, или с 35,4% повече в сравнение с октомври 2020 г., сочат данните на НСИ.

Транзитните преминавания са 53,3% от всички посещения на чужденци в страната.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври, делът на гражданите от Европейския съюз е 42,7%, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния, Гърция и Германия.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ 47,7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 54% от посещенията от тази група.

През октомври относителният дял на посещенията по цел е, както следва:

  • с други цели - 63.7%
  • с цел почивка и екскурзия - 22,8%
  • със служебна цел – 13,5%