Установиха огнище на птичи грип в добричкото село Дончево. В обекта се отглеждат около 180 000 стокови кокошки носачки, съобщава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Предстои заразените животни и техните контактни да бъдат умъртвени, за да не се разпространи болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Добрич -  Дончево,  Опанец и Богдан, както и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: Добрич, с. Драганово, с. Ново Ботево, с. Долина, с. Ведрина, с. Одринци, с. Бранище, с. Стефаново, с. Плачидол, с. Малка Смолница и с. Златия.

Снимка: EPA

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не са опасни за здравето на човека, при условие че се спазват хигиенните правила за обработка на храните.