Националният статистически институт отчита срив на пътуванията на българи в страната и в чужбина през четвъртото тримесечие на 2020 г.

За този период 471,8 хил. граждани са направили туристически пътувания, от тях 95,4% са пътували само в страната, а 3,9% - само в чужбина. Едва 0,7% са пътували както в страната, така и в чужбина. 

Най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 г. или 44,1% от всички пътували.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече години в страната са били с цел „посещение на близки“ – 48,3%, докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“ – 42.7% от всички направени пътувания.

За изследвания период статистиката показва, че като самостоятелни са били регистрирани 614,1 хил., или 94,2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95,4%, а на тези в чужбина – 59,5%.

При пътуванията у нас най-голям разход е храната – 38,4%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33,1%. През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 162,67 лв. в страната и 554,33 лв. в чужбина.

Разходите на един човек за професионално пътуване са средно 196,88 лв. в страната и 1 040,74 лв. в чужбина.