Районен съд-Пловдив осъди условно на три години лишаване от свобода с четири години изпитателен срок Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово.

Със същото решение той е лишен от правото да заема длъжността "кмет" за срок от 4 години, съобщиха от Съдебната палата в Пловдив.

Кабаиванов е признат за виновен в това, че в периода от април 2013 г. до април 2014 г.  като кмет на Община Карлово, е присвоил пари в големи размери - общо 26 984,68 лева.

Парите са на Общината, получени от нея по договор с МОСВ като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд и са били предназначени за "Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в Карлово".

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд-Пловдив.