Ако по света говорим за глобална пандемия от коронавирус, България междувременно се бори със своята дългогодишна ендемия – корупцията. Това подчерта по време на онлайн дискусия съветникът на посолството на САЩ по въпросите на върховенството на закона Джесика Ким.

„Това, което липсва, е сигурността и увереността, че българите ще бъдат третирани еднакво от закона. Това е и това, което търсят външните инвеститори – въпреки природните си достойнства, чуждестранните инвестиции остават малка част от БВП на България“, коментира тя.

Ким очерта конкретните проблеми: „Съдебната власт не е независима – на първо място. Също така са предприети определени стъпки за подкопаване на съдебната власт, които са отслабили наказателното преследване срещу корупцията по високите етажи. Липсва политическа решителност – българските лидери на всички равнища от управлението знаят какво е необходимо за една истинска промяна, но е направено много малко“.

По думите ѝ заради „олигархическото влияние“, „конфликта на интереси“, „злоупотребата с държавни ресурси“ и „липсата на медийна независимост“ „човек разбира защо България остава държавата с най-високи нива на корупция в ЕС“.

По думите ѝ всички „предизвикателства“ от международните доклади – включително отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, трябва да се разглеждат като елементи от цялостен въпрос, който трябва да бъде решен.

По отношение на държавното обвинение Ким подчерта, че „американският модел може да не е най-добрият универсален модел“, но в САЩ прокурорите и съдиите са в различни професии, докато у нас „уравновесяването на двете професии“ води до част от „предизвикателствата“ към съдебната система.

Именно затова и тя предложи да има по-добро взаимодействие между разследващите и прокурорите от началото на всеки случай. По думите ѝ НК е „остарял и базиран на комунистическата наказателна теория и практика“.