Туроператорите отново на протест. Причината - недостатъчни мерки за подпомагане на сектора в условията на епидемия.

Основното притеснение - въпреки обещанието от 10 млн. лева за подпомагане на сектора, за туроператорите помощта е недостатъчна.

Навременна помощ сега е необходима, ще ни помогне грантова схема, до 10% от годишния оборот на тези фирми би спомогнало да се защити самият бизнес, но и на българските туристи, предплатили почивките си преди пандемията, каза Байко Байков от Асоциация на българските туроператори.

Той обясни, че 3000 лв. на компания значат тези 10 млн. лв, предвидени за помощ на сектора. Байков добави, че са благодарни, но помоли за солидарност.