Една трета от българите следят дебатите около бюджета за 2019 г.,. Въпреки, че по-големият дял не са заинтересовани от параметрите на бюджета, 65% от всички запитани смятат, че те са важни. Това показват резултатите от проучване на „Тренд” по поръчка на „24 часа”.

В здравеопазване, социалната сфера и образованието българинът вижда най-големи проблеми и смята, че за тези сфери трябва да се отделят повече пари.

Въпреки добрите макроикономически показатели, 85% от българите не усещат подобрената икономическа ситуация по своя джоб.

Увеличението с 40 милиона лева на помощите за отопление  е чуто / разбрано от малко над половината от всички анкетирани (53%). За повишаването на максималният осигурителен праг са разбрали и чули 58%, а за увеличаването на парите за здравеопазване - 58%.

Повишаването на минималната работна заплата, увеличението учителските заплати и пенсиите пък е достигнало до най-много хора, съответно 82%, 75% и 74%.

Сред заинтересованите лица (тези над 60 г.) почти всички (около 90%) са разбрали за предстоящото увеличение на пенсиите.

Най-силна подкрепа среща увеличението със 150 милиона лева на парите за хора с увреждания (95%), както и увеличаването на пенсиите (93%), повишаването на минималната работна заплата (92%), увеличаване на парите за здравеопазване (87%).

Най-ниска подкрепа събират параметрите свързани с повишаването на заплатите в бюджетния сектор (50%) и увеличаването на максималния осигурителен праг (52%), като въпреки това мнозинството от хората подкрепят тези мерки.

Традиционно мерките свързани с намаляване на държавните разходи са непопулярни, като единствената опция, която събира съществена подкрепа (75%), е намаляване на броя на заетите в държавната администрация.